แกะ

15343 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แกะ

ถิ่นอาศัย 
มีถิ่นอาศัยอยู่ตามพื้นที่หนาวเย็น แถบภูเขาและพื้นที่ราบโล่ง เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย
อเมริกาตอนกลางและตอนใต้ ของประเทศแคนาดา โดยมีการกระจายอยู่ตลอดแถบประเทศเขตหนาว
ในโลกนั้นมีมากกว่า 200 สายพันธุ์

ลักษณะ
แบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยแบ่งแยกตามกะโหลกศีรษะ มีอยู่เป็น 2 แบบ
 กะโหลกแบบมีเขางอก เป็นแกะในจำพวกแกะภูเขา และแกะที่มีลักษณะ
ขนสั้นแต่ใหญ่เพื่อใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัวตามธรรมชาติ
 กะโหลกเล็กไม่มีเขางอก เป็นแกะบ้านเหมาะสำหรับการเลี้ยง เอาเนื้อ นม
ขน ไปใช้มีหลากหลายพันธุ์ทั้งแบบขาวนวลและดำนวล โดยภายหลัง
มีการผสมได้สายพันธุ์ใหม่ๆ อีกมากมาย

นิสัย 
แกะ เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง กินอาหารประเภทพืชและหญ้าเป็นหลัก มีขนหนาฟู ออกลูกเป็นตัว
และเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม แกะบางพื้นที่กินดอกไม้และแมลง บางชนิด เช่น แกะภูเขา
ส่วนใหญ่แกะจะอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ในประเทศไทยนั้นมีการเริ่มทดลองเลี้ยงแกะ
ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาว และมีพื้นทีใกล้เคียงกับภูมิประเทศของออสเตรเลีย
เช่น เชียงราย ราชบุรี เป็นต้น โดยเป็นการเลี้ยงในการท่องเที่ยวและตัดขนเป็นหลัก

Powered by MakeWebEasy.com